Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 578

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 32. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara – 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave