Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 623

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću o provedbi određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave