Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 622

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa potpore strukturnim reformama za 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave