Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 955

EU oznaka akta
Naziv akta
Nacrt izmjene Proračuna br. 6. za Opći proračun za 2021. Dodatne doze cjepiva za zemlje s niskim i nižim srednjim dohotkom, povećanje sredstava Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i druge prilagodbe rashoda i prihoda
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave