Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 612

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o djelomičnoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave