Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 614

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola (za razdoblje 2021.–2024.) o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave