Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 607

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Vjeću Financijske informacije o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa stranaka Europskog razvojnog fonda za 2021., 2022. i 2023. i neobvezujuća predviđanja za 2024. i 2025.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave