Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 604

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje trebaju platiti stranke Europskog razvojnog fonda radi financiranja tog fonda u pogledu trećeg obroka za 2021.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave