Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 608

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Rumunjske
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave