Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 420

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
PREK 2021- INICIJATIVA Zakonodavni paket o sprečavanju pranja novca