Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2021) 26

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajedničko Izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost od listopada 2020. do rujna 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Sigurnost i obrana
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave