Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2021) 24

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću Strategija EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Datum izravne dostave