Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 579

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni općeg sustava carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Ususret budućem općem sustavu povlastica - Program rada EK za 2021.
Posredno postupanje
Stajalište RH
Radni program za razmatranje stajališta