Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 17

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o zajedničkoj evaluaciji Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave