Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 1

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastancima Vijeća i Skupštine Međunarodne vlasti za morsko dno
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave