Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 856

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Vanjski poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave