Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2020) 18

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave