Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 851

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Utvrđivanje stajališta Komisije nakon rezolucije Europskog parlamenta od 22. listopada 2020. o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta i izvješće o aktualnom stanju
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave