Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 744

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog zajedničkog izvješća Komisije i Vijeća o zapošljavanju
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave