Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 749

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu dodjele provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti