Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 821

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2018/974 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave