Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 808

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti primjene jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave