Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 804

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2020. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave