Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 799

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće o izvoznim dozvolama u 2019. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ljudska prava
Datum izravne dostave