Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 807

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave