Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 325

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave