Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 622

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Francuske da u pregovorima dogovori sporazum o dopuni postojećeg bilateralnog ugovora s Ujedinjenom Kraljevinom koji se odnosi na izgradnju i upravljanje podmorskim tunelom ispod Engleskog kanala koje provode privatni koncesionari
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave