Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 332

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti