Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2020) 13

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću posebno upravno područje Hong Kong: Godišnje izvješće za 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave