Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 319

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Proračunski postupak
Datum izravne dostave