Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 317

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o usklađenosti Europskog tijela za bankarstvo sa zahtjevom o mjestu njegova sjedišta
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave