Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 322

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlogu urebde Vijeća o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023.
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave