Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 307

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije - Godišnje zbirno izvješće za 2018. o provedbi FLEGT sustava za izdavanje dozvola predviđenog Uredbom (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave