Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 295

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu izmjene određenih odredaba Protokola II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave