Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 296

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave