Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 286

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću o provedbi financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog fonda za razvoj za 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna suradnja i razvoj
Datum izravne dostave