Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 527

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Švedske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Švedske za 2020.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave