Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 217

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Povrat i oduzimanje imovine: osiguravanje da se kriminal ne isplati
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave