Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 224

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Europskog fonda za održivi razvoj
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave