Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 215

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 2019/833 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave