Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 195

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o donošenju odluke o izmjeni tog sporazuma
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave