Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 196

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Svjetske carinske organizacije (WCO) u pogledu donošenja objašnjenja, mišljenja o razvrstavanju ili drugih savjeta o tumačenju Harmoniziranog sustava i preporuka za osiguravanje ujednačenosti u tumačenju Harmoniziranog sustava na temelju Konvencije o Harmoniziranom sustavu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave