Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 200

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave