Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 182

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije o Konvenciji o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika o uključivanju Makaronezije u morsko područje obuhvaćeno Konvencijom
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave