Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 164

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 38. godišnje izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim mjerama EU-a te o primjeni instrumenata trgovinske zaštite trećih zemalja koji su usmjereni na EU u 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave