Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 180

EU oznaka akta
Naziv akta
Nacrt izmjene proračuna br. 3 za Opći proračun za 2020. kojim se unosi višak iz financijske godine 2019.
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave