Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 134

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) 1219/1202 o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Vanjski poslovi
Međunarodna suradnja i razvoj
Datum izravne dostave