Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 136

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Skupštini Lisabonske unije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Vanjski poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave