Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 139

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave