Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 119

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje u pogledu izostanka reciprociteta u području vizne politike
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave